Draudimas

Dabar ir į pasaulio kraštą galima nukeliauti ne tik svajonėse. Todėl verta pagalvoti, kaip sumažinti finansinius nuostolius, jei kelionės metu susirgtumėte, susižeistumėte ar dingtų bagažas. Mūsų konsultantai visada patars, kokia draudimo apsauga Jums būtų aktualiausia.

 

KELIONIŲ DRAUDIMAS

Dabar ir į pasaulio kraštą galima nukeliauti ne tik svajonėse. Todėl verta pagalvoti, kaip sumažinti finansinius nuostolius, jei kelionės metu susirgtumėte, susižeistumėte ar dingtų bagažas.
Svarbu žinoti:
• Mūsų konsultantai visada patars, kokia draudimo apsauga Jums būtų aktualiausia.
• Kompensuosime finansines išlaidas, kurios numatytos Jūsų draudimo sutartyje ir Kelionių draudimo taisyklėse Nr. 061 (https://www.gjensidige.lt/).

MEDICININIŲ IŠLAIDŲ DRAUDIMAS – kiekvienai kelionei į užsienį!

Šis draudimas galioja, kai kelionės užsienyje metu patiriate medicininių išlaidų. Atsitikus draudžiamajam įvykiui – ūmiai ligai ar kūno sužalojimui, visų pirma kreipkitės į artimiausią gydymo įstaigą. Mes atlyginsime Jūsų išlaidas, patirtas:
• transportuojant medicinos transportu iki gydymo įstaigos;
• gydantis medicinos įstaigoje;
• perkant paskirtus medikamentus;
• prireikus odontologinės pagalbos;
• skubios pagalbos nėštumo komplikacijos atveju;
• pervežant į Lietuvą, kai reikalinga medikų palyda ir gydymas ligoninėje;
• lydinčio asmens kelionės atveju;
• parvežant vaikus, likusius be suaugusiųjų priežiūros, namo;
• repatrijuojant palaikus.
Ūmios ligos ar kūno sužalojimo atveju, kai būtinoji medicinos pagalba teikiama ligoninėje, arba mirties atveju apie įvykį būtina pranešti PZU Lietuva raštu per 24 valandas.
Pranešdami apie įvykį nurodykite nukentėjusiojo asmens draudimo liudijimo numerį, vardą, pavardę, šalį, kurioje įvyko įvykis, įstaigos, kurioje tuo metu yra apdraustasis, pavadinimą, fakso ir telefono numerį, el. pašto adresą.
Jeigu būtinoji medicinos pagalba suteikiama ambulatorinėje gydymo įstaigoje, už suteiktas paslaugas galima susimokėti pačiam. Grįžę iš kelionės, pateikite PZU Lietuva gydymo įstaigų pažymas ir dokumentų, patvirtinančių suteiktų medicinos paslaugų apmokėjimą, originalus.

Draudimo suma – nuo 10 000 EUR iki 100 000 EUR.

Visame pasaulyje – 100 000 EUR.

NVS šalyse – 10 000 EUR.

Rusija, Kaliningrado sr., Latvija, Lenkija, Estija – 40 000 EUR.

Draudiminiai įvykiai:

 • ūmi, netikėta liga;
 • nelaimingo atsitikimo metu sukelti kūno sužalojimai bei sveikatos sutrikimai;
 • apdraustojo mirtis dėl ūmios, netikėtos ligos ar nelaimingo atsitikimo.

Draudikas apmoka paslaugas ir išlaidas:

 • apdraustojo gabenimo iki artimiausios ligoninės;
 • ambulatorinio ar stacionarinio gydymo;
 • lydinčio asmens (kai medikų nuomone būtina ne medicinos personalo palyda) kelionės išlaidas, neviršijant lėktuvo ekonominės klasės bilietų į abi puses kainos, nakvynės ir pragyvenimo išlaidas iki 60 EUR už parą ir ne daugiau kaip už 5 paras;
 • – skubios stomatologinės pagalbos iki 75 EUR per visą draudimo laikotarpį;
 • – skubios medicininės pagalbos nėštumo komplikacijos atveju iki 200 EUR.

Apdraustajam mirus, Draudikas apmoka išlaidas:

 • būtinosios medicininės pagalbos, jei medicininė pagalba buvo suteikta;
 • karsto, atitinkančio tarptautinių pervežimų reikalavimus;
 • palaikų repatriavimo (6 000 EUR Europos teritorijoje ir 12 000 EUR kitur);
 • – laidotuvių draudiminio įvykio šalyje (suma neturi viršyti pargabenimo išlaidų).

Apdraustasis turėtų pagal galimybes naudotis valstybinių medicininių tarnybų paslaugomis. Gydymą reikėtų rinktis tokio lygio, kuris yra numatytas toje šalyje socialiai apdraustiems asmenims. Apdraustajam atsisakius grįžti, jeigydančiojo gydytojo nuomone yra galimas transportavimas, apdraustojo sveikatos būklei pagerėjus, tai tolimesnio gydymo ir vėlesnio grįžimo į šalį, kurioje nuolat gyvena, išlaidos neapmokamos.

Visais atvejais pirmiausia apmokamos medicininės pagalbos išlaidos

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Draudimo suma:

 • traumos atveju – 5 000 EUR,
 • invalidumo atveju – 5 000 EUR,
 • mirties – 5 000 EUR.

Draudiminiai įvykiai:

 • nelaimingo atsitikimo metu apdraustajam sukelti kūno sužalojimai;
 • apdraustojo invalidumas nelaimingo atsitikimo pasekoje;
 • apdraustojo mirtis nelaimingo atsitikimo pasekoje.

Draudikas moka draudimo išmoką:

 • pagal “Draudimo išmokų, mokamų sužalojimo / invalidumo atvejais lentelę” – apdraustajam mirus, naudos gavėjui išmokama visa draudimo suma.
DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ

Aktyviai poilsiaujant, slidinėjant, nardant, keliaujant automobiliais!
Šis draudimas galioja, kai kelionės metu apdraustasis patiria kūno sužalojimą, tampa neįgalus ar miršta. Jeigu kelionėje patyrėte kūno sužalojimą, nedelsdami kreipkitės į artimiausią gydymo įstaigą. Grįžę iš kelionės, informuokite Gjensidige raštu ir pateikite užsienio medicinos įstaigų dokumentus, kuriuose turi būti nurodyta įvykio data ir kūno sužalojimo diagnozė. Jūsų draudimo išmokos dydis priklausys nuo patirto kūno sužalojimo.

NEĮVYKUSIOS, NUTRŪKUSIOS KELIONĖS DRAUDIMAS

Kai kelionė perkama iš anksto!
Jei dėl svarbių priežasčių (pvz., ūmaus sveikatos sutrikimo ar kelių eismo įvykio kelionės dieną) negalite išvykti į iš anksto suplanuotą ir apmokėtą kelionę, įvertinus draudimo sutartyje numatytą išskaitą ir kelionės organizatoriaus kompensuotas sumas, ir Gjensidige atlygins Jums sumą, kurią jau buvote sumokėję už kelionę.
Jei jau išvykus kelionę nutraukiate dėl ūmios ligos arba artimų giminaičių mirties, Gjensidige padengs Jūsų išlaidas, skirtas iš anksto apmokėtoms, bet dėl kelionės nutraukimo nepanaudotoms paslaugoms (pvz., nakvynė viešbutyje ar ekskursija).
Sužinojus apie neišvykimą ar kelionės nutraukimą, prašome Jūsų per 2 darbo dienas raštu informuoti Gjensidige ir kelionių organizatorių apie įvykį. Rekomenduojame atsisakyti nepanaudotų kelionės bilietų ir viešbučių rezervacijos, kad sumažintumėte papildomus finansinius nuostolius. Per 5 darbo dienas nuo įvykio dienos prašome Gjensidige pateikti įvykį pagrindžiančius dokumentus (pvz., medicinos įstaigos pažymą).

KELIONĖS JUNGTIES DRAUDIMAS

Kai į kelionę vykstate keliais skrydžiais!
Jūsų kelionė susideda iš kelių skrydžių? Jeigu atsitinka taip, kad pirmasis lėktuvas vėluoja ir todėl nespėjate į kitus skrydžius, Jums galios kelionės jungties draudimas. Gjensidige kompensuos tas draudžiamojo įvykio išlaidas, kurių neatlygins kelionės organizatoriai. Pavyzdžiui,  apmokės už bilietų keitimą arba naujų įsigijimą ir už papildomą nakvynę. Grįžę iš kelionės, informuokite Gjensidige raštu ir pateikite įvykį patvirtinančių dokumentų originalus (pvz., lėktuvo bilietą, raštą iš oro bendrovės).

KELIONĖS ATIDĖJIMO, ATŠAUKIMO DRAUDIMAS

Kai į kelionę vykstate lėktuvu !
Sakykime, Jūs skrendate iš Vilniaus į Frankfurtą. Prieš kelionę Vilniaus oro uoste sužinote, kad Jūsų skrydis į Frankfurtą vėluoja arba yra atšauktas. Tokiu atveju Jums galios kelionės atidėjimo, atšaukimo draudimas. Būtų apmokėtos kelionės bilietų keitimo ar naujų bilietų įsigijimo išlaidos, siekiant nuvykti į galutinį kelionės tikslą.  Grįžę iš kelionės, informuokite Gjensidige raštu ir pateikite įvykį patvirtinančių dokumentų originalus (pvz., lėktuvo bilietus, raštą iš oro bendrovės).

ASMENS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Svarbus kiekvienoje kelionėje!
Šis draudimas galios, jei Jūs netyčia padarytumėte žalą trečiojo asmens sveikatai, gyvybei ar turtui (pvz., slidinėdami netyčia ką nors sužeistumėte). Atsitikus draudžiamajam įvykiui, jeigu to reikia, nedelsdami kreipkitės į skubiosios pagalbos tarnybas. Ne vėliau kaip per 24 valandas apie įvykį praneškite Gjensidige.

KELIONĖS DOKUMENTŲ DRAUDIMAS

Svarbu kiekvienoje kelionėje!
Jeigu kelionėje praradote kelionės bilietus, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar transporto priemonės dokumentus, Jums galios šis draudimas. Gjensidige padengs Jūsų prarastų dokumentų ar jų dublikatų įsigijimo užsienyje išlaidas. Grįžę iš kelionės, informuokite Gjensidige raštu ir pateikite įvykį ir išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus.

BAGAŽO DRAUDIMAS

Kai į kelionę vykstate lėktuvu ir dar keliais skrydžiais!
Jeigu Jūsų bagažas užsienio oro uoste vėluoja daugiau kaip 12 valandų, Gjensidige atlygins Jums tuo metu labiausiai reikalingų daiktų (pvz., higienos priemonių) įsigijimo išlaidas, neviršijančias draudimo sumos.
Jeigu Jūsų bagažas yra prarastas ar sunaikintas ir nepristatomas per 21 dieną nuo vežimo grafiko, pagal pateiktus daiktų įsigijimo kvitus bus atlyginti Jūsų finansiniai nuostoliai, kurių nepadengs vežėjas ar kelionės organizatorius.
Apie įvykį nedelsdami praneškite oro linijų bendrovės atstovui ir gaukite iš jo įvykį patvirtinančius dokumentus, kuriuose turi būti nurodyta įvykio data, faktinis bagažo pristatymo laikas ar patvirtintas bagažo praradimo/sunaikinimo faktas.

SPORTO VEIKLOS IR INVENTORIAUS DRAUDIMAS

Aktyviai poilsiaujant, slidinėjant, nardant (neprofesionaliai) !
Jeigu kelionės metu dėl ūmios ligos ar traumos negalite sportuoti ar Jums pavogė sportinį inventorių, Gjensidige atlygins išlaidas, susijusias su sporto inventoriaus nuoma, padengs pavogto išnuomoto ar nuosavo žiemos inventoriaus likutinę vertę.
Grįžę iš kelionės, informuokite Gjensidige raštu ir pateikite įvykį bei patirtų išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus.

TRANSPORTO PRIEMONĖS UŽGROBIMO, SUGADINIMO DRAUDIMAS

Kai į užsienį vykstate automobiliu!
Jeigu kelionės užsienyje negalite tęsti, nes Jūsų automobilis buvo pavogtas ar sugadintas, Gjensidige padengs Jūsų grįžimo į Lietuvą ir papildomos nakvynės užsienyje išlaidas.
Grįžę iš kelionės, informuokite Gjensidige raštu ir pateikite įvykį ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus.

Lengvatinių draudimų tarifai

(kai kiekvienos išvykos trukmė neviršija 30 kalendorinių dienų)

3 mėn.

6 mėn.

12 mėn.

Medicininių išlaidų, kai draudimo suma 10000 EUR (NVS, taip pat Baltarusija)

9

17

22

Medicininių išlaidų, kai draudimo suma 10000 EUR (Lietuva)

25

34

46

Medicininių išlaidų, kai draudimo suma 40000 EUR (Rusija, Latvija, Lenkija, Estija)

19

31

37

Medicininių išlaidų, kai draudimo suma 40000 EUR (Kaliningrado sritis)

16

22

26

Kontaktai

+370 698 17581

Tel. numeris

info@malana.lt

El. paštas

Gulbių g. 16, Vilnius

Adresas

PASLAUGOS

Vizos į Rusiją

Vizos į Baltarusiją

Draudimas